Studia licencjackie

STUDIA LICENCJACKIE : OCHRONA DÓBR KULTURY
SPECJALNOŚĆ:
KONSERWATORSTWO

  • Rodzaj studiów:  Studia I stopnia
  • Tryb studiów:      Stacjonarne, Niestacjonarne
  • Czas trwania:      6 semestrów

Wybór specjalności Konserwatorskiej dokonywany jest na II roku studiów I stopnia na kierunku Ochrona Dóbr Kultury. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Podczas wykładów i seminariów, studenci zapoznają się z zagadnieniami z zakresu: historii sztuki i rzemiosła artystycznego, historii technologii i technik budowlanych, urbanistyki, dokumentacji zabytków, filozofii i metodologii ochrony dóbr kultury, podstaw konserwatorstwa, muzealnictwa i zabytkoznawstwa dzieł sztuki, prawnych aspektów ochrony zabytków, interpretacji kultury w kontekście różnych dziedzin humanistycznych, zagadnieniami komunikacji społecznej i komunikacji międzykulturowej. Podczas zajęć praktycznych, studenci ćwiczą umiejętności rysunku odręcznego, technicznego, umiejętności korzystania z komputerowych programów graficznych (Photoshop, CorelDraw) i projektowych (w projektowaniu 2D i 3D) oraz technik fotograficznych w dokumentacji zabytków.

Po II roku studiów, studenci odbywają obowiązkową praktykę studencką z wykonywania dokumentacji pomiarowo – rysunkowej zabytków architektury.

Top