Katedra Konserwatorstwa wywodzi się z tradycji naukowej i dydaktycznej Katedry Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, która powstała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku 1946. Działalność dydaktyczna i naukowa zakładu obejmuje szeroką gamę zagadnień składających się na problematykę konserwatorską zabytków architektury, zabytkowych układów przestrzennych, zespołów parkowo-ogrodowych, zabytków techniki, a także zabytkowego wyposażenia wnętrz. Ważne kierunki rozwoju Zakładu Konserwatorstwa wyznaczają również prace poświęcone historii i teorii konserwacji zabytków oraz badania z zakresu historii technik budowlanych.

Profesor Jan Tajchman „Współczesnym Torunianinem Stulecia”

Profesor Jan Tajchman „Współczesnym Torunianinem Stulecia”

18 stycznia br. (sobota) w CKK Jordanki odbył się Bal Stulecia, wydarzenie zorganizowane w ramach ob...
Zespół naukowców z Wydziału Sztuk Pięknych odkrył jeden z najstarszych kościołów w województwie łódzkim

Zespół naukowców z Wydziału Sztuk Pięknych odkrył jeden z najstarszych kościołów w województwie łódzkim

W 2019 r. na zlecenie parafii w Szczercowie przeprowadzone zostały kompleksowe badania wieńcowej kap...
WOKÓŁ DZIEDZICTWA – PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

WOKÓŁ DZIEDZICTWA – PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

Dokładnie 100 lat temu Jerzy Remer rozpoczął działalność w polskiej państwowej służbie ochrony zabyt...
Wyróżnienia w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG SKZ dla naszych Absolwentów!

Wyróżnienia w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG SKZ dla naszych Absolwentów!

Z duma i radością informujemy, że prace magisterskie dwójki naszych absolwentów – Pani Marty Kamińsk...
Top