Historia Zakładu

 HISTORIA   KATEDRY   KONSERWATORSTWA 

Katedra Konserwatorstwa (do 2019 Zakład Konserwatorstwa) wywodzi się z tradycji naukowej i dydaktycznej Katedry Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, która powstała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku 1946. Jej twórcą był prof. Jerzy Remer – przedwojenny generalny konserwator zabytków RP, historyk sztuki, wieloletni dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu. Wprowadzony przez niego program nauczania stwarzał studentom możliwości zdobywania kwalifikacji zarówno w dziedzinie zabytkoznawstwa i konserwatorstwa, jak i w dziedzinie praktycznej konserwacji malarstwa i rzeźby.

W latach 60. i 70. dążenia do pogłębienia specjalizacji w ramach procesu kształcenia znalazły odzwierciedlenie w przekształceniach struktury organizacyjnej Wydziału Sztuk Pięknych. W pierwszym etapie reorganizacji Katedry Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, który miał miejsce w roku 1969 wydzielono Zakład Konserwatorstwa i Muzealnictwa. W wyniku podziału tej jednostki organizacyjnej w roku 1977 powstały Zakład Konserwatorstwa i Zakład Muzealnictwa. Działalność Zakładu zawsze miała charakter wielodyscyplinarny i koncentrowała się przede wszystkim na problematyce historycznej i konserwatorskiej zabytków architektury, zabytkowych układów przestrzennych oraz zespołów parkowo-ogrodowych.

Katedrą kierowali kolejno: prof. Kazimierz Malinowski, doc. Jerzy Frycz, dr hab. Marian Arszyński, prof. UMK, prof. dr hab. inż. arch. Jan Tajchman, a od 2002 r. prof. nadzw. Janusz Krawczyk.

Na przestrzeni przeszło czterdziestu lat pracownikami etatowymi w zakładzie byli między innymi: prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kalinowski, prof. dr hab. Bohdan Rymaszewski, dr hab. Barbara Ochendowska-Grzelak, dr hab. Jan Salm, dr Eugeniusz Gąsiorowski, mgr inż. arch. Bożena Zimnowoda Krajewska, mgr inż. arch. Wiesław Gałkowski, mgr Sławomir Parfianowicz, mgr Mirosława Romaniszyn, mgr. inż. arch. Mirosław Smoktunowicz, mgr inż. arch. Barbara Walaszek, mgr Anna Łęgowska, mgr Tomasz Wilde, mgr Marek Żydowicz, mgr inż. arch. Tomasz Weinert, mgr Emanuel Okoń.

Współpracowali z nami również wybitni specjaliści spoza UMK m.in : dr Lucyna Czyżniewska, dr Lech Krzyżanowski, dr Andrzej Kostarczyk, dr Andrzej Michałowski, mgr Barbara Werner.

Czym jest historia? Echem przeszłości odbitym przez przyszłość. Odblaskiem przyszłości rzuconym w przeszłość.Victor Hugo
WIELKIE POSTACIE

REMER-2KALINOWSKI-page-0

 MIGAWKI Z HISTORII  

prof. Jan Tajchman ze studentami podczas praktyki w Sandomierzu (FILEminimizer) lata 80 Uczestnicy objazdu naukowego po Małopolsce lata 80 prof. Wojciech Kalinowski, obecna profesor Maria Roznerska oraz mgr Wacław Górski w otoczeniu członków Koła Naukowego na wycieczce do Bucharza lata 70-80 Studenci podczas praktyki w Gdańsku 1973r lata 70-80 Członkowie Koła Naukowego podczas wyjazdu do Niemiec lata 70 prof. Zygmunt Kruszelnicki (FILEminimizer) lata 70 prof. Kruszelnicki podczas praktyk studenckich w Henrykowie (FILEminimizer) lata 70 prof Marian Kutzner podczas objazdu naukowego po Pomorzu Zachodnim (FILEminimizer) lata 70 praktyki w Henrykowie Pożegnanie prof. Mariana Kutznera lata 70 praktyki studenckie w Henrykowie Powitanie prof. Kruszelnickiego po prawej obecny prof. Józef Poklewski (FILEminimizer) lata 70 obecny pro. Marian Kutzner podczas praktyki w Henrykowie (FILEminimizer) lata 70 obecni profesorowie Zygmunt Kruszelnicki i Józef Poklewski ze studentami w Kętrzynie lata 70 dr Bożena Soldenhoff ( w środku) oraz studenci podczas objazdu naukowego lata 70 docent Jerzy Frycz w otoczeniu studentów podczas wycieczki do Malborka (FILEminimizer) lata 70 Członkowie Koła Naukowego przed cerkwią w Uluczu lata 70 studenci zabytkoznawstwa i konserwatorstwa podcza objazdu naukowego w Bieszczadach (FILEminimizer) lata 70 studenci podczas objazdu naukowego na Kielecczyźnie lata 70 - Rada Instytutu Zaytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK (FILEminimizer) lata 60-70 Wręczenie dyplomu doktorskiego Zbigniewowi Brochowiczowi lata 60-70 Maciej Kilarski oraz docent Jerzy Frycz w bramie Zamku Wysokiego w Malborku (FILEminimizer) lata 60 studenci zabytkoznawstwa i konserwatorstwa w Krakowie (FILEminimizer) lata 60 Studenci zabytkoznawstwa i konserwatorstwa podczas praktyki w Chełmnie nad Wisłą lata 60 Studenci zabytkoznawstwa i konserwatorstwa na praktyce w Sandomierzu (FILEminimizer) lata 60 profesorowie Marian Arszyński i Józef Poklewski oraz prof. Wojciech Kalinowski w otoczeniu studentów na praktykach w Sandomierzu lata 60 prof. Gąsiorowski w otoczeniu studentów zabytkoznawstwa i konserwatorstwa lata 60 prof. Gąsiorowski i prof. Tajchman przy portalu kościoła św Jakuba w Sandomierzu lata 60 Prezentacja dorobku Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa w salach KMPiK w Toruniu (FILEminimizer) lata 50 prof. od lewej Jerzy Remer oraz prof Jerzy Hoppen (ok 1960)

Top