Dlaczego warto studiować ścieżkę specjalnościową „konserwatorstwo” na studiach magisterskich kierunku Ochrona Dóbr Kultury?

Ochroniarz” dóbr kultury to świadomy swej roli strażnik, którego orężem jest rozległa wiedza o zasobach dziedzictwa oraz umiejętności praktyczne, a celem – uczestnictwo w systemie zapewnienia bezpiecznego trwania kulturowej spuścizny. Jeżeli czujesz szacunek dla walorów materialnej twórczości ludzkiej z przeszłości i chcesz aktywnie pomóc jej przetrwać w przyszłości, to te studia są właśnie dla Ciebie!


Program studiów jest owocem wieloletniej tradycji, doświadczeń dydaktycznych i praktycznych, konsultowanych z naszymi absolwentami. Poza niezbędną wiedzą z zakresu historii sztuki, gwarantujemy możliwość poznania szerokiego obszaru problematyki badawczej i konserwatorskiej, począwszy od skali pojedynczego zabytku, poprzez miejskie i wiejskie układy przestrzenne, aż po krajobraz kulturowy i dziedzictwo techniki. Tylko u nas nauczysz się korzystać z archiwalnych zasobów, a także poznasz dawne techniki budowlane. Wszystkie te wysiłki skierowane są w celu wykształcenia umiejętności prawidłowego i kompleksowego rozpoznania zabytku oraz sformułowania odpowiedniej diagnozy wartościującej, niezbędnej podczas opracowania programów konserwatorskich.

Toruń to doskonałe miejsce do zdobywania wiedzy o przeszłości. Jest to miasto obfitujące w liczne zabytki architektury, które bardzo często służą naszej kadrze naukowej za pole do prowadzenie ćwiczeń terenowych. Bezpośrednie obcowanie z zabytkową materią stanowi nieocenione wsparcie w nauce zagadnień prezentowanych w ramach wykładów i konwersatoriów.

„Dotknięcie i obejrzenie z bliska ceglanego muru czy więźby dachowej sprzed 300 lat, opatrzone ciekawym komentarzem wykładowcy na trwałe zapada w pamięć.”

Umiejętności praktyczne, które staramy się przekazać studentom są dodatkowym atutem tych studiów. Zróżnicowane ćwiczenia, począwszy od rysunku odręcznego, technik fotograficznych, obsługi komputerowych programów graficznych i projektowych,  poprzez wykonanie inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej zabytków, aż po umiejętność przeprowadzenia badań architektonicznych i wakacyjne praktyki terenowe, wszystko to wyróżnia Konserwatorstwo na tle innych kierunków.

Studiując Konserwatorstwo nie ma czasu na nudę !

Najlepsi studenci specjalności konserwatorskiej, mają możliwość wyjechania na praktyki zagraniczne w ramach projektu ERASMUS w trakcie których, zdobywają pierwsze doświadczenia w pracy zawodowej w szkockim biurze architektonicznym PAGE & PARK z Glasgow współpracującym ze Stowarzyszeniem Friends of Glasgow Necropolis. 

education_5-512SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Ochrony Dóbr Kultury o specjalności konserwatorskiej jest przygotowany do pracy w biurach konserwatorów miejskich i wojewódzkich, ośrodkach dokumentacji zabytków, a także innych instytucjach związanych z ochroną i zarządzaniem zabytkami i dziedzictwem (np. muzeów). Absolwent dysponuje warsztatem umożliwiającym ocenę wartości architektury i urbanistyki w oparciu o głęboką znajomość problematyki historii sztuki i zagadnień konserwatorskich. Jest przygotowany do wykonywania ekspertyz i dokumentacji dotyczących zabytków oraz dziedzictwa. Posiada także wiedzę o aspektach prawnych ochrony zabytków.  Potrafi kształtować i opracować programy ochrony nie tylko poszczególnych obiektów architektonicznych, ale i zespołów miejskich, wiejskich oraz sztuki ogrodowej.

ZAWÓD – KONSERWATOR icn-in-depth@2x1
Co jest przedmiotem zainteresowań konserwatora? Czy każdy zabytek musi być dziełem sztuki?
Czy przedmioty mogą przenosić idee, myśli i ludzkie emocje? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi udzieli nam kierownik Zakładu Konserwatorstwa UMK, prof. nadzw. dr hab. Janusz Krawczyk.

ZOBACZ WYWIAD

 ZOBACZ JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA NA NASZEJ SPECJALNOŚCI  

PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA ZABYTKOWEJ STOLARKI
I MEBLARSKIEGO WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

INWENTARYZACJA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa zabytku architektury polega na wykonaniu pomiarów obiektów a następnie przeniesieniu ich w odpowiedniej skali na rysunki. W skład inwentaryzacji wchodzą: część opisowa, rysunki oraz dokumentacja fotograficzna.

BADANIA ARCHITEKTONICZNE BUDOWLI CEGLANYCH

BADANIA ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

Badania konserwatorskie to działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku, ustalenie użytych do jego wykonania materiałów i zastosowanych technologii, określenie stanu zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich, a jeżeli istnieje taka potrzeba, również programu prac restauratorskich.

Top