Koło Naukowe Studentów Konserwatorstwa

naglowek_Koło-naukowe

Koło Naukowe Studentów Konserwatorstwa, powstało w 2011 roku i działa w ramach Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem działalności koła jest podnoszenie wśród studentów poziomu wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej ochrony zabytków architektury i konserwatorstwa zabytków. Do zadań Koła należy także, organizacja spotkań naukowych i wykładów popularyzatorskich z zakresu historii sztuki, architektury i konserwatorstwa, organizowaniu objazdów naukowych oraz zajęć terenowych. Członkowie Koła uczestniczą w realizacji dokumentacji konserwatorskich wybranych zabytków, podejmują się organizacji studenckich konferencji naukowych i odczytów oraz współpracują z instytucjami i stowarzyszeniami w celu ochrony zabytków regionu.

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 następujące funkcję pełnią:
Opiekun Koła Naukowego : dr. Maciej Prarat oraz mgr Daria Jagiełło.


Top