Wykaz prac magisterskich i doktorskich

baner

Przekazujemy Państwu listę ukazującą tematykę prac magisterskich i doktorskich napisanych w naszym Zakładzie. Lista zawiera: tematykę pracy, imię i nazwisko autora i promotora, rok obrony i liczbę tomów oraz numer katalogowy w bibliotece zakładowej. Wszystkie prace są dostępne w archiwum UMK, a większość z nich także w naszym archiwum zakładowym. Korzystanie ze zbioru jest możliwe za zgodą Kierownika Zakładu Konserwatorstwa UMK.
Top