POPULARYZACJA DZIEDZICTWA

II WARSZTATY KONSERWATORSKIE
Problematyka zabytkowych mebli 
 

pl_DSC_0156

Problematyka konserwatorska zabytkowych mebli to cykl warsztatów konserwatorskich przeznaczonych dla profesjonalistów z zajmujących się konserwacją drewna. 27 – 28 listopad 2014 roku Muzeum Okręgowe w Toruniu zorganizowało drugą już z kolei edycję warsztatów konserwatorskich, których głównym celem było podnoszenie umiejętności w zakresie zagadnień dotyczących konserwacji mebli zabytkowych. Podczas warsztatów uczestnicy, na podstawie przeprowadzonych samodzielnie badań, na udostępnionych zabytkach, mogli zapoznać się z najważniejszymi etapami procesu konserwatorskiego takimi jak identyfikacja techniki i technologii wykonania mebla, identyfikacja materiałów pierwotnych i wtórnych wykorzystanych w zabytku, określanie autentyczności, analiza stanu zachowania ze wskazaniem na przyczyny zniszczeń, ustalenie celów i założeń konserwatorskich, tworzenie programu prac konserwatorskich.
Warsztaty prowadził prof. nadzw. Janusz Krawczyk, Kierownik Zakładu Konserwatorstwa Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK Toruń oraz mgr Piotr Trybuszewski z Działu Konserwacji Muzeum Okręgowego w Toruniu.

ZOBACZ GALERIĘ

Koło Studentów Konserwatorstwa na toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki 

887167_651229301608966_5458588002050518805_o

W dniach 26-29 kwietnia 2014r członkowie naszego Koła Naukowego, wzięli aktywny udział w toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Stoisko Konserwatorów było otwarte dla wszystkich, którzy podczas festiwalu odwiedzili zlokalizowany na Starym Rynku „Namiot Przygód”. Z myślą o najmłodszych miłośnikach zabytków kołowicze przygotowali liczne atrakcję t.j : budowa średniowiecznych murów, lepienie cegieł z gliny, budowa modelu chałupy lub krzyżackiego zamku z kartonu. Na starszych uczestników imprezy czekały warsztaty konserwatorskie pt. Od lasera do parasola, czyli jak inwentaryzować zabytki architektury.

ZOBACZ GALERIE

I WARSZTATY KONSERWATORSKIE
Problematyka zabytkowych mebli

15-16 maja 2014 w Ratuszu Staromiejskim odbyły się warsztaty konserwatorskie szeroko omawiające problematykę konserwatorską zabytkowych mebli. Jako że meble stanowią ważną cześć składową wnętrz, a dzięki swoim walorom użytkowym wywierają duży wpływ na życie człowieka, bardzo ważne jest aby przetrwały w stanie niezmienionym jak najdłużej. Dlatego też celem warsztatów było przedstawienie złożoności procesu konserwatorskiego oraz zwrócenie uwagi na problemy występujące w trakcie prac konserwatorsko – restauratorskich.

ZOBACZ GALERIE

Wirtualna rekonstrukcja Zamku Krzyżackiego w Człuchowie. 

prezentacja_01

18 kwietnia 2011r  w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, pan Jakub Szczęśniak zaprezentował kulisy powstawania wirtualnej rekonstrukcji Zamku krzyżackiego w Człuchowie. Film ten powstawał przy współpracy z kadrą naukową toruńskiego Zakładu Konserwatorstwa, która stanowiła wsparcie strony merytorycznej projektu.  Podczas wykładu można było zobaczyć, jak w kolejnych etapach pracy ożywiono wirtualny świat postaciami rycerzy zakonnych. Słuchacze dowiedzieli się, w jaki sposób, przy pomocy oprogramowania open source tworzy się trójwymiarową postać człowieka, na czym polega jej modelowanie, teksturowanie, tworzenie wirtualnego szkieletu i animacja. Omówione zostały także, końcowe etapy pracy nad historycznym filmem animowanym, w ramach których wykonuje się między innymi: renderowanie, montaż i udźwiękowienie. Wykład zakończyła projekcja filmu.

ulkopernikazfilmu200113

Zbiory detalu architektonicznego Zakładu Konserwatorstwa .

detal-page-0

Ogólnodostępny, wirtualny Katalog Detalu Architektonicznego, powstał na bazie obiektów gromadzonych przez ponad pół wieku przez profesora Jana Tajchmana. Zbiory obejmują 1212 eksponatów pochodzących z różnych epok historycznych. Do każdego obiektu załączona jest dokumentacja fotograficzna, opis oraz zalecenia konserwatorskie. W bazie danych można obejrzeć są m.in: ceramikę budowlaną, zabytkowe drzwi, glazurę ścienną i podłogową, okna, elementy schodów, stropów, sklepień, więźb i pokryć dachowych, sztukaterie i stiuki, sztuczny i naturalny kamień a także zamki drzwiowe, okucia i narzędzia.

ZOBACZ KATALOG DETALU ARCHITEKTONICZNEGO

Top