Studia licencjackie

STUDIA LICENCJACKIE : OCHRONA DÓBR KULTURY

 • Rodzaj studiów:  Studia I stopnia
 • Tryb studiów:      Stacjonarne, Niestacjonarne
 • Czas trwania:      6 semestrów

Program studiów pierwszego stopnia oferuje przyszłym Absolwentom:

 • szerokie spektrum zagadnień KONSERWATORSKICH (powiązanych z profilaktyką, rozpoznaniem zagrożeń dla zabytku, oceną i projektowaniem działań konserwatorskich)

 • przedmioty ZNAWCZE w zakresie sztuki, rzemiosła artystycznego i architektury

 • konkretne UMIEJĘTNOŚCI w zakresie rozpoznania zabytków pod kątem technik, materiałów i nawarstwień historycznych

 • szczegółową wiedzę umożliwiającą poprawną identyfikację i interpretację dzieł sztuki (historia sztuki, ornamentyka, detal architektoniczny, kostiumologia)

 • wiedzę o działalności MUZEALNICZEJ

 • fachowe umiejętności w zakresie OPISU, INWENTARYZACJI i DOKUMENTACJI dziedzictwa (w tym – posługiwanie się nowoczesnymi metodami
  i narzędziami cyfrowymi).

  [źródło: http://www.odk.umk.pl/]
 • WIĘCEJ INFORMACJI: strona kierunku

REKRUT STACJONARREKRUT-NIESTACJONAR

Top