Publikacje

       WYKAZ PUBLIKACJI ZAKŁADU KONSERWATORSTWA       

  • „Karta Wenecka 1964-2014” pod redakcją Weroniki Bukowskiej i Janusza Krawczyka, Wydawnictwo Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
  • Przedmowa Janusz Krawczyk, Karta Wenecka i spór o zasady postępowania konserwatorskiego
  • „Badania architektoniczne. Historia i perspektywy rozwoju” pod redakcją Mariana Arszyńskiego, Macieja Prarata, Ulricha Schaafa, Bożeny Zimnowody-Krajewskiej, Wydawnictwo Bernardinum, 2015 
  • „Zabytkowa stolarka we wnętrzach sakralnych i jej problematyka konserwatorska” pod redakcją Janusza Krawczyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
  • Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna” pod redakcją Emanuela  Okonia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
  • „Conservacio est aeterna creatio” pod redakcją Janusza Krawczyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika , 1999
  • „Architectura et historia” pod redakcją Michała Woźniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika , 1999

        NOWOŚCI   WYDAWNICZE        

Praca-zbiorowa-ZK-798x1024 „Badania architektoniczne. Historia i perspektywy rozwoju” 
pod redakcją Mariana Arszyńskiego, Macieja Prarata, Ulricha Schaafa, Bożeny Zimnowody-Krajewskiej.

Data wydania 2015 r

Zobacz spis treści

Top