Katedra Konserwatorstwa wywodzi się z tradycji naukowej i dydaktycznej Katedry Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, która powstała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku 1946. Działalność dydaktyczna i naukowa zakładu obejmuje szeroką gamę zagadnień składających się na problematykę konserwatorską zabytków architektury, zabytkowych układów przestrzennych, zespołów parkowo-ogrodowych, zabytków techniki, a także zabytkowego wyposażenia wnętrz. Ważne kierunki rozwoju Katedry Konserwatorstwa wyznaczają również prace poświęcone historii i teorii konserwacji zabytków oraz badania z zakresu historii technik budowlanych.

Inauguracja XIV edycji studiów podyplomowych

Inauguracja XIV edycji studiów podyplomowych

24 września br. w Auli Collegium Humanisticum odbyła się inauguracja XIV edycji Studiów podyplomowyc...
Nowym Kierownikom gratulujemy nowych funkcji!

Nowym Kierownikom gratulujemy nowych funkcji!

Pragniemy poinformować, że z początkiem roku akademickiego 2021/2022 kierownictwo Katedry Konserwato...
Kolejna wysoko punktowana publikacja

Kolejna wysoko punktowana publikacja

Z dumą informujemy, że w tegorocznym numerze czasopisma „Muzeológia a kultúrne dedičstvo”  uka...
Praktyki z dokumentacji pomiarowo-rysunkowej (zajęcia terenowe)

Praktyki z dokumentacji pomiarowo-rysunkowej (zajęcia terenowe)

Tegoroczna praktyka z inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej zabytków architektury, w której uczestnicz...
Top