15 Sympozjum TIMS w Berlinie i polskie rozstrzygnięcie na przyszłość

15 Sympozjum TIMS w Berlinie i polskie rozstrzygnięcie na przyszłość

W dniach 17 – 24 sierpnia br. w Berlinie odbyło się 15 Sympozjum The International Molinological Society (TIMS). W wydarzeniu czynny udział wzięli pracownicy Zakładu Konserwatorstwa – dr Maciej Prarat i mgr Daria Jagiełło. Podczas wlanego zgromadzenia członków TIMS wyłoniono państwo, w którym odbędzie się kolejne sympozjum – jest nim Polska.

The International Molinological Society (TIMS) jest międzynarodowym stowarzyszeniem zrzeszającym pasjonatów młynarstwa. W ramach działalności organizacja ta prowadzi badania i promuje wszystkie aspekty molinologii, równocześnie współpracując z krajowymi stowarzyszeniami i organizacjami o zbliżonym profilu.

W zorganizowanym w tym roku w Berlinie sympozjum wzięło udział ponad 120 osób z ponad 20 krajów. Konferencja trwała 6 dni, w których wygłoszono ponad 40 referatów. Dodatkowo uczestnicy wzięli udział w całodniowym objeździe, zwiedzając młyny wodne i wiatraki zlokalizowane w pobliżu Berlina oraz zapoznali się ze zbiorami Niemieckiego Muzeum Techniki.

W trakcie trwania sympozjum, swoje referaty wygłosili dr Maciej Prarat: Drainage mills in northern Poland oraz mgr Daria Jagiełło: Memory of the landscape – traces of non-existing watermills in the Bzura basin. Zagadnienia te w formie artykułów ukażą się w wydawanej przez TIMS serii „Transactions”.

Jednym z punktów zwołanego w trakcie trwania konferencji walnego zgromadzenia członków TIMS było wyłonienie państwa, w którym za 4 lata odbędzie się 16 już sympozjum. Wyróżnienie to przypadło Polsce. Wydarzenie, które odbędzie się w Chorzowie i Toruniu, organizowane będzie przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” we współpracy z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK.

 

Top