WOKÓŁ DZIEDZICTWA – PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

Szanowni Państwo,

W 2019 roku mija 40. rocznica śmierci twórcy polskiego konserwatorstwa, wybitnego historyka sztuki i muzealnika – profesora Jerzego Remera. Czując się spadkobiercami spuścizny Profesora, Oddziały Toruńskie Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Oddział Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Muzeum Okręgowe w Toruniu oraz Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową dedykowaną pamięci Profesora:

WOKÓŁ DZIEDZICTWA – PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ. HISTORYCY SZTUKI, MUZEALNICY I KONSERWATORZY W 40. ROCZNICĘ ŚMIERCI PROF. JERZEGO REMERA

Odwołując się do wieloaspektowej i ponadregionalnej działalności prof. Jerzego Remera, zapraszamy do udziału historyków sztuki, muzealników i konserwatorów zabytków oraz wszystkich tych, którzy działają na rzecz zachowania i popularyzowania dziedzictwa kulturowego.

Konferencja odbędzie się w dn. 7-8 listopada 2019 roku w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu.

Podczas konferencji nastąpi wręczenie Nagród Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków im. ks. prof. Janusza Stanisława Pasierba CONSERVATOR ECCLESIAE.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ze względów organizacyjnych prosimy jednak wszystkich chętnych słuchaczy o rejestrację udziału do dnia 25 października poprzez formularz elektroniczny.  Link do formularza, program konferencji oraz pozostałe informacje organizacyjne szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny Konferencji

Kontakt: konferencja.remer@gmail.com

 

KOMUNIKAT

Top