Wyróżnienia w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG SKZ dla naszych Absolwentów!

Wyróżnienia w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG SKZ dla naszych Absolwentów!

Z duma i radością informujemy, że prace magisterskie dwójki naszych absolwentów – Pani Marty Kamińskiej oraz Pana Szymona Bakalarczyka – uhonorowane zostały wyróżnieniami w tegorocznej edycji Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.

Na Konkurs wpłynęło 36 prac, wśród których znalazły się 22 prace magisterskie, 10 doktorskich, 2 podyplomowe oraz 2 publikacje naukowe.

Pani Marta Kamińska jest autorką pracy o tytule „Średniowieczny kościół w Ostrowitem (pow. Nowomiejski) – historia przekształceń budowlanych w świetle analizy murów i więźby dachowej oraz problematyka konserwatorska”, napisanej pod kierunkiem dr. Macieja Prarata. Dysertacja Pana Szymona Bakalarczyka nosi tytuł „Rozwój przestrzenny dzielnicy Nowy Port w Gdańsku od 1722 do 1945 roku i jego problematyka konserwatorska”. Została ona napisana pod kierunkiem dr Bożeny Zimnowody – Krajewskiej.

Gratulujemy Absolwentom oraz ich Promotorom!

Top