KONFERENCJA NAUKOWA „WOKÓŁ DZIEDZICTWA – PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ”

Szanowni Państwo,
W 2019 roku mija 40. rocznica śmierci twórcy polskiego konserwatorstwa, wybitnego historyka sztuki i muzealnika – profesora Jerzego Remera. Czując się spadkobiercami spuścizny Profesora, oddziały toruńskie Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich we współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową dedykowaną Jego pamięci.

WOKÓŁ DZIEDZICTWA – PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ. HISTORYCY SZTUKI, MUZEALNICY I KONSERWATORZY W 40. ROCZNICĘ ŚMIERCI JERZEGO REMERA

Konferencja odbędzie się w dn. 7-8 listopada 2019 roku w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu.

 

Dokładnie 100 lat temu Jerzy Remer rozpoczął działalność w polskiej państwowej służbie ochrony zabytków – jako konserwator okręgowy, by następnie w 1930 roku objąć jako pierwszy urząd Generalnego Konserwatora Zabytków. Należy podkreślić, że w okresie II Rzeczypospolitej konserwatorom, jako kierownikom Oddziałów sztuki w urzędach wojewódzkich, podlegały nie tylko sprawy zabytków i muzeów, ale także całokształt zagadnień związanych z kulturą, w tym i sztuką współczesną.

Po drugiej wojnie światowej Jerzy Remer pełnił funkcję konserwatora województwa pomorskiego, a następnie przez 25 lat piastował stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu, przyczyniając się znacząco do rozwoju tej instytucji. Postać Profesora zapisała się także na kartach historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jerzy Remer był jednym ze współorganizatorów Wydziału Sztuk Pięknych oraz inicjatorem wprowadzenia do kształcenia akademickiego, w ramach wspólnego kierunku studiów, konserwatorstwa, zabytkoznawstwa i muzeologii.

Odwołując się do wieloaspektowej i ponadregionalnej działalności Profesora, nawiązując także do zorganizowanej 10 lat temu w Toruniu konferencji dedykowanej Jego pamięci, zapraszamy do udziału historyków sztuki, muzealników i konserwatorów zabytków oraz wszystkich tych, którzy działają na rzecz zachowania i popularyzowania dziedzictwa kulturowego.

Proponujemy, aby zgłaszane tematy podejmowały problem przemian w postawie przedstawicieli wymienionych środowisk odnośnie identyfikacji, badań, ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym, również tym niematerialnym. Zachęcamy do podjęcia refleksji na temat roli zabytków – jako reliktów materialnych – w tych procesach. Zaproponowane referaty mogą odnosić się zarówno do czasów aktywności zawodowej Jerzego Remera, jak i podejmować współczesne wyzwania związane z działalnością na rzecz zachowania i popularyzacji dziedzictwa, zwłaszcza w działaniach instytucji kultury. Niech myślą przewodnią tych wystąpień będą słowa Profesora: Ratujemy wartości dóbr kultury dla teraźniejszości, ale także dla przyszłości.

Termin nadesłania propozycji referatów i abstraktów: 15 lipca 2019

Termin zakwalifikowania referatów: 30 sierpnia 2019

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut

Kontakt: konferencja.remer@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy

 

Top