Projekt Jawor

   Interdyscyplinarny projekt kooperacyjny dotyczący badań, waloryzacji i ochrony  kościoła  Pokoju w Jaworze, jako obiektu z listy światowego dziedzictwa UNESCO   

jawor-wnetrze2Zakład World Heritage Studies Uniwersytetu Cottbus oraz Zakład Konserwatorstwa UMK realizują interdyscyplinarny projekt kooperacyjny dotyczące badań, waloryzacji i ochrony kościoła Pokoju w Jaworze jako obiektu z listy światowego dziedzictwa UNESCO. Projekt jest częścią naukowego programu uczelnianego Pełnomocnika do Spraw Kultury i Mediów Rządu Niemieckiego (Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien – BKM) pod tytułem Pamięć i tożsamość – Niemcy i ich sąsiedzi w Europie Środkowo-Wschodnej (Erinnerung und Identität – Die Deutschen und ihre Nachbarn in Mittel- und Osteuropa).

Przedmiotem projektu, którego realizacja jest przewidywana w okresie od sierpnia 2011 roku do grudnia 2013 roku, są następujące zagadnienia/zadania: inwentaryzacja rysunkowa kościoła Pokoju, badania architektoniczne, studium źródeł i literatury dotyczące historii architektury i technik budownictwa kościoła Pokoju, studium dotyczące znaczenia kościoła Pokoju jako miejsca pamięci, przygotowania planu zarządzania.

JAWOR2

 

Top