Projekt: Konstrukcje nastaw ołtarzowych z XVII i XVIII w. na wybranych przykładach ołtarzy toruńskich

Konstrukcje nastaw ołtarzowych z XVII i XVIII w. na wybranych przykładach ołtarzy toruńskich

W roku 2016 w Zakładzie Konserwatorstwa UMK w Toruniu mgr Weronika Kofel realizowała projekt poświęcony konstrukcjom retabulów ołtarzowych. Badaniami zostały objęte ołtarze toruńskie z okresu XVII i XVIII w. Badania zrealizowano w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia opracowane zostało studium poświęcone konstrukcji XVII i XVIII-wiecznych nastaw ołtarzowych z kościołów toruńskich. Opracowanie zostało przygotowane w oparciu o inwentaryzację pomiarowo-rysunkową grupy kilkunastu obiektów.

 

 

 

 

 

 

il. 1. Fragment inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej ołtarza p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z katedry św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu, (opr. W. Kofel, 2016).

 

 

 

 

Zrealizowano w ramach stypendium z budżetu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

 

 

 

 
Top