Projekt młyny wodne w Dorzeczu Dolnej Wisły

Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły do początku XVIII do
początku XXI wieku

3Celem projektu, który prowadzony jest w latach 2011-2017 przez Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk (kierownik projektu: dr Dariusz Brykała), jest rekonstrukcja krajobrazu dolin rzecznych w okresie ostatnich 300 lat, co związane było w dużej mierze z rozwojem młynarstwa wodnego. W ramach opracowania wykonywany jest m.in. katalog istniejących młynów wodnych, na obszarze od Warszawy po Gdańsk. Głównymi wykonawcami są m.in. dr Maciej Prarat oraz mgr Daria Jagiełło.

Więcej na temat projektu: https://www.igipz.pan.pl/project_pl/events/mlyny-wodne.html

9
1. Chmielono, pow. kartuski. Jeden z nielicznych funkcjonujących młynów wodnych (fot. M. Prarat, 2013)

62. Chmielono, pow. kartuski. Jeden z nielicznych funkcjonujących młynów wodnych. Wnętrze z mlewnikami walcowymi (fot. M. Prarat, 2013)

Top