Projekt „Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu”

12Celem projektu jest opracowanie metodyki interdyscyplinarnych i kompleksowych badań podstawowych zabytków architektury, które pozwolą na zachowanie substancji zabytkowej i historycznych nawarstwień obiektów w trakcie prac badawczych, a poprzez promocję rezultatów przedsięwzięcia i udostępnianie efektów projektu rozwój współpracy pomiędzy jednostką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a przedsiębiorstwami z regionu w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu zespół pracowników Zakładu Konserwatorstwa (dr B. Zimnowoda-Krajewska, dr U. Schaaf oraz dr M. Prarat) wykonał inwentaryzację pomiarowo-rysunkową oraz badania architektoniczne zespołu budynków na ul. Mostowej 6.

Więcej na temat projektu: http://www.projektmostowa6.umk.pl/


435

Top