Wiatraki na Pomorzu w XIX i XX w. oraz ich problematyka konserwatorska

Nowe nad Wisłą, wiatrak holender z przełomu XIX i XX w.
(fot. M. Prarat, 2018 r.)

Głównym celem projektu „Wiatraki na Pomorzu w XIX i XX wieku oraz ich problematyka konserwatorska” była próba prześledzenia rozwoju młynarstwa wietrznego na przestrzeni ponad stu pięćdziesięciu lat jego najintensywniejszego rozwoju a także określenie stanu zachowania zasobu w dniu dzisiejszym.

Zakres czasowy rozpościera się pomiędzy XIX wiekiem a 1 połową wieku XX w., przypadając na czasy zaboru pruskiego oraz okres międzywojenny.
Zakres terytorialny wyznacza ogólnie pojęte terytorium Pomorza Nadwiślańskiego, którego granice pokrywają się w większości z prowincją zachodniopruską, później zaś województwem pomorskim.

Główną częścią pracy jest katalog zachowanych młynów lub ich reliktów.

Malbork, relikty wiatraka odwadniającego z Krzewska, 1831 r.
Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa W. Dobischa z 1924 r.
(AP w Malborku, Zarząd Odbudowy Zamku, sygn. 980)

Postery:

Rozmieszczenie wiatraków na Pomorzu na przestrzeni XIX w. oraz Typy młynów występujących na Pomorzu w XIX w.

Katalog zachowanych wiatraków na Pomorzu: Bierzgłowo, Brusy, Drewnica

Katalog zachowanych wiatraków na Pomorzu: Jeżewnica, Kurkocin, Łąkorz, Malbork

Katalog zachowanych wiatraków na Pomorzu: Palczewo, Cyganek/Nowy Dwór Gdański, Piaseczno, Nowe nad Wisłą, Malbork (Krzewsk)

Katalog zachowanych wiatraków na Pomorzu: Pszczółki, Tczew, Małe Pułkowo, Pławty Wielkie

Dokumentacja projektu

Wykonawcą projektu jest dr Maciej Pararat.


Opracowanie powstało w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2018 r.
Top